Informationsinsamling är en viktig del av arbetet med bakgrundskontroller. En minst lika avgörande aspekt är även att möjliggöra god kommunikation. Vad händer om en avvikelse uppstår och hur hanterar man det?

Efter att en bakgrundskontroll genomförts måste den följas upp. Informationsinsamlingen är bara en del av processen. Det är minst lika viktigt att kontextualisera informationen och föra en saklig dialog med uppdragsgivaren. Speciellt om avvikelser eller förseelser har uppkommit i granskningen.

Vad är egentligen en avvikelse?

Det är av stor vikt att fastställa vad en avvikelse innebär för bolaget. En och samma händelse kan nämligen tolkas ur helt olika perspektiv, exempelvis beroende på vilken tjänst det är som ska tillsättas. En extern part, som ToFindOut, kan inte säga vad som är rätt eller fel. Vi kan däremot göra vårt yttersta för att ni ska kunna ta det bästa tänkbara beslutet på egen hand.

Det kandidaten själv berättar under en intervju utgör på sätt och vis ett facit för vad som ska anses som en avvikelse eller inte. Om personen har varit tydlig med att den har ett eller två skelett i garderoben har man förhoppningsvis inlett en dialog om detta i ett tidigt skede. Den mer problematiska situationen uppstår när det framkommer att den faktiska bakgrunden skiljer sig från vad personen själv berättat. Det är då vi har att göra med en avvikelse.

En trygg rekrytering från ax till limpa

Noggrannhet är A och O. Det gäller både i informationsinsamling och i uppföljning. Om information bara lämnas i knäet på någon kan det vara svårt att veta hur man ska hantera den. Därför är vi måna om att förklara djupgående vad eventuella förseelser innebär och sätta dem i ett sammanhang. En betalningsanmärkning behöver i sig inte betyda något, ifall man samtidigt kan se att personen har haft en god ekonomi i övrigt samt hanterat sina andra åtaganden på ett bra sätt. Det gäller därför att skapa sig en helhetsbild innan man tar ett beslut.

I och med att alla verksamheter ser olika ut så kan en viss avvikelse vara direkt avgörande för ett företag medan den inte spelar någon roll för ett annat. Med andra ord chansar vi inte. För att säkerställa en så bra hantering som möjligt har vi en muntlig kontakt med uppdragsgivaren om eventuella avvikelser. Det är det absolut mest effektiva sättet att förmedla informationen och vi ser ett stort värde i att bli personligt bemött i svåra och känsliga frågor.

Till sist gäller det även att vara delaktig i nästa del av processen också. Uppföljningen innebär även att vi ger konkreta tips och råd så att ni kan ta upp ämnet med kandidaten i fråga. På så sätt säkrar vi en trygg rekrytering från ax till limpa.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!