Robotar och bakgrundskontroller – ett perfekt giftermål? Inte per automatik.

För många branscher är AI inget nytt. På fabriksgolven effektiviserar de flöden och processer genom att ersätta en del av de mer monotona uppgifterna. Inte heller höjer någon inom finansbranschen på ögonbrynen när artificiell intelligens förs på tal. Med de ökade användningsområdena för AI ökar också antalet nya företag och arbetstillfällen – att robotarna är ett hot mot våra jobb känns mer och mer som något ur en åttiotals-scifi. Vi har vant oss vid att samexistera.

Den branschöverskridande användningen av AI kommer sannolikt att fortsätta. Inom vår verklighet, bakgrundskontroller, sker samma diskussion. I vissa delar av debatten förutspås en automatisering av hela branschen, men min egen position i frågan är annorlunda. Jag tror att det är ett misstag att enbart se till snabbheten i en helt robotiserad bakgrundskontrollprocess. Till syvende och sist handlar bakgrundskontroller om människor.

Ingångsvärdena styr resultatet

Vi möter ofta kunder som enbart ser till ett enda perspektiv när en avvikelse framkommer: Risk. Oavsett vilken sorts avvikelse bakgrundskontrollen uppvisar avbryts rekryteringsprocessen bryskt. Inga undantag görs. Om man utgår från sådana premisser kan det framstå som en smidig lösning att implementera en AI som sorterar bort kandidater. Det är fel ingångsvärde, enligt oss.

När en arbetsgivare ser till individen istället för att behandla rekryteringsprocessen som en checklista skapas mer rättvisa förutsättningar, både för kandidaten och företaget. Man måste våga ställa sig bakom människor som brutit ett negativt mönster. En kandidat som har fått en betalningsanmärkning kan som följd ha ändrat hela sitt ekonomiska beteende. Någon som kört för fort en gång kan ha bestämt sig för att aldrig låta det ske igen.

Ert ingångsvärde – hur öppna ni är för olika individer och deras bakgrund – avgör resultatet. Kan det vara möjligt att ni utesluter duktiga personer i onödan?

En objektiv robot?

En AI behöver regler att förhålla sig till. När den får i uppdrag att sortera bort kandidater måste ni, som företag, först bestämma vilka sorts personer ni inte vill anställa och vad ni, givet kontext, kan acceptera. En robot är objektiv, säger många, men det är viktigt att understryka att en robot agerar utifrån de instruktioner och den information som vi människor ger den. Kanske läste du i fjol om Amazons experiment med en rekryteringsrobot, som senare visade sig ogilla kvinnor? Den är ett typexempel på en robot som har fått bristfällig information att arbeta med, vilket ledde till ett diskriminerande beteende.

Ett AI-drivet stöd för bakgrundskontroller kan hjälpa er att synliggöra väsentlig information, men programvaran kan inte fatta systemkritiska beslut åt er. Fastställ en tydlig policy för bakgrundskontroller innan ni ens börjar fundera på robotar, är mitt råd. Utan er guidning kan ingen AI, eller annat system, avgöra vad som är hållbart för er, eller hur ni anser att en trygg arbetsplats skapas.

Sista ordet om AI i bakgrundskontrollprocessen inte är sagt än – tvärtom. ToFindOut har alltid verkat för beslut som är datadrivna, metodiskt och systematiskt tagna, men ledarskapet måste vi människor ta.

Vad tycker du i frågan? Maila mig gärna dina tankar. Du når mig på birgitta.edlund@tofindout.se.

Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!