Modernt ledarskap handlar om transparens

Finansbranschen verkar under en rad regelverk, som bland annat inkluderar lagkrav på lämplighetsbedömning. Öppenhet och ansvar är en självklarhet för oss som arbetar inom en förtroendebransch, [...]