IDD – Insurance Distribution Directive

Paradigmskifte för pensionsföretagen

Paradigmskifte för pensionsföretagen Tjänstepensionsföretagen står inför stora förändringar - både vad gäller deras erbjudande och interna processer. En av anledningarna är det nya direktivet IORP 2. Pensionsspecialisten, [...]

H(a)R ni koll på lagarna inom finans? 

H(a)R ni koll på lagarna inom finans?  Vi genomgår just nu en period där allt strängare lagar, regler och riktlinjer påverkar våra dagliga verksamheter. Inte minst när [...]

By |2020-06-04T15:40:36+00:00februari 11th, 2020|HR - Human Resources, IDD - Insurance Distribution Directive|

Modernt ledarskap handlar om transparens

Finansbranschen verkar under en rad regelverk, som bland annat inkluderar lagkrav på lämplighetsbedömning. Öppenhet och ansvar är en självklarhet för oss som arbetar inom en förtroendebransch, [...]