AI kan inte driva hela din process

Robotar och bakgrundskontroller – ett perfekt giftermål? Inte per automatik.

I många branscher är användningen av AI inget nytt. På fabriksgolven effektiviserar de flöden och processer genom att ersätta en del, mer monotona uppgifter. Inte heller höjer någon inom finansbranschen på ögonbrynen när artificiell intelligens kopplat till finansiella tjänster förs på tal. Inställningen att robotarna kommer och räddar oss alla, eller tar våra jobb, mer och mer som något ur en åttiotals-scifi. Vi har blivit vana vid deras existens.

Den ökade, branschöverskridande användningen av AI kommer sannolikt att fortsätta. Inom vår verklighet, bakgrundskontroller, sker samma diskussion. I vissa delar av debatten spås att AI kommer att automatisera hela branschen. ToFindOuts position är dock att det är ett misstag att enbart se snabbheten en helt robotiserad bakgrundskontrollprocess: till syvende och sist är bakgrundskontroller en fråga om människor.

Ingångsvärdena styr resultatet

Vi möter ofta kunder som enbart ser till perspektivet risk, när en avvikelse framkommer vid en bakgrundskontroll. Oavsett storlek innebär en sådan att rekryteringsprocessen avbryts. Inga undantag görs. Om man utgår från sådana premisser så kan det som som enkelt att implementera en AI som sorterar bort kandidater. Det är fel ingångsvärde, enligt oss. 

När arbetsgivare istället ser till individen istället för en checklista att bocka av skapas mer rättvisa förutsättningar, både för kandidaten och företaget. I många fall bottnar det hela i att våga ställa sig bakom människor som brutit ett negativt mönster. En kandidat som en gång fick en betalningsanmärkning kan, som följd, ha ändrat hela sitt ekonomiska beteende och lärt sig att budgetera. Någon som kört för fort en gång kan ha bestämt sig för att aldrig låta det ske igen.

Ert ingångsvärde – hur öppna ni är för olika individer och deras bakgrund – bestämmer resultatet. Kanske utesluter ni duktiga personer i onödan.

En objektiv robot?

En AI behöver regler att förhålla sig till. Använder ni en AI för att sortera bort kandidater måste ni först besluta kring vilken sorts bakgrund ni inte vill anställa från och vad ni, givet kontext, kan acceptera. Det talas om hur robotarna kan vara mer objektiva än människor, men en robot är bara objektiv utifrån de instruktioner och data du ger den. Kanske läste ni i fjol om Amazons experiment med en rekryteringsrobot, som visade sig ogilla kvinnor. Den är ett typexempel på en robot som fått bristfällig information, vilket ledde till ett sexistiskt beteende.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!

Intresseanmälan