Är bakgrundskontroll vid rekrytering okej enligt GDPR? Det korta svaret är ja. ToFindOuts rådande praxis och hantering av personuppgifter går helt i linje med GDPR och övrig tillämplig lagstiftning för att göra bakgrundskontroller.

Är bakgrundskontroll vid rekrytering okej enligt GDPR?

Ja, bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen går under den rättsliga grund som kallas intresseavvägning. Intresseavvägning innebär att arbetsgivare måste ha ett berättigat intresse av att behandla de berörda personuppgifterna.

ToFindOut följer samtliga krav när det gäller GDPR och vi tar alltid in ett godkännande från den sökande innan vi påbörjar en bakgrundskontroll.

Enligt GDPR har du som kandidat i en rekryteringsprocess rätt att få ta del av den information som har samlats in om dig. Efter att rapporten har sammanställts får du alltid en kopia på den via din inloggningssida hos ToFindOut.

För att du ska känna dig trygg i att uppgifterna som kommit fram i rapporten är korrekta har du möjlighet att rätta dem om du upptäcker att någon uppgift i rapporten inte stämmer.

Är bakgrundskontroll vid rekrytering okej enligt GDPR?

Hur skyddar ni min integritet och mina personuppgifter?

Vi skyddar dina uppgifter genom att följa gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att dina personuppgifter inte sparas längre än vad som är nödvändigt. Efter slutförd leverans av bakgrundskontrollen raderas samtliga personuppgifter efter 14 dagar.

Vi behandlar heller aldrig det som enligt GDPR utgör känsliga uppgifter, så exempelvis uppgifter om etniskt ursprung, hälsa eller sexuell läggning.

På samma sätt som vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa tryggare arbetsplatser är den personliga integriteten för dig som kandidat av allra största vikt för oss och därför central i såväl våra processer som i rapporternas innehåll.

Förhoppningsvis har du här fått svar på frågan Är bakgrundskontroll vid rekrytering okej enligt GDPR? . Vill du läsa mer om integritetsskydd gör du det på Integritetsskyddsmyndigheten (IMYs) hemsida.