Har du koll på den nya säkerhetsskyddslagen?

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Lagen, som är tillämplig på samtliga organisationer vars verksamheter till någon del är av betydelse för [...]