AI kan inte driva hela din process

Robotar och bakgrundskontroller - ett perfekt giftermål? Inte per automatik. För många branscher är AI inget nytt. På fabriksgolven effektiviserar de flöden och processer genom att [...]