Vi-känsla i en geografiskt spridd organisation

Hur tar man ett helhetsgrepp om den interna motivationen? Det är en av HR-sfärens stora frågor. När de anställda dessutom är spridda över flera städer och [...]