Kulturens betydelse för en framgångsrik affär

När en ledningsgrupp utvecklas kan helt nya sakfrågor plötsligt hamna i strålkastarljuset. Exempelvis kan nya rutiner och processer skapa en ökad känsla av rättvisa och trygghet. [...]