Så inför ni bakgrundskontroller

När väl det strategiska beslutet att implementera bakgrundskontroller är taget återstår en del praktiska ställningstaganden. Det resonemang vi driver här har inga tvärsäkra svar, utan de faktiska lösningar ni väljer avgörs av just er organisations unika förutsättningar och behov.
Vår samlade erfarenhet är att god kommunikation är en nyckelfaktor för ett lyckat resultat – och då är den interna och externa kommunikationen lika viktig.
På ToFindOut har vi lång erfarenhet och kan dela med oss av våra lärdomar. Våra rekommendationer ska ses som en vägledning, vi diskuterar givetvis gärna era specifika behov.

I detta White Paper behandlar vi följande punkter:
• När ska kandidaten involveras?
• Vilka på företaget ska hantera informationen?
• Hur fattar man beslut på grundval av det som kommit fram?
• Ska informationen sparas?
• Rapportinnehåll

Ladda ned vårt White Paper – Fyll i formuläret nedan

Tillbaka till våra andra e-guider ->

Lär dig ännu mer om bakgrundskontroller på branschorganisationens hemsida: Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Där kan du läsa om den satta branschstandarden, etiska riktlinjer, god sed och GDPR-praxis. Med mera. Vi är givetvis medlemmar i BKF och går i bräschen för den seriösa bakgrundskontrollbranschen.