Beställ bakgrundskontroller direkt i Jobylon.

För att integrera bakgrundskontroller behöver du kontakta Jobylon för att få integrationen aktiverad. Vi kopplar ihop era konton och när aktiveringen är klar blir ni informerade om det.

Beställning

När aktiveringen gått igenom kan du genom några enkla steg beställa din bakgrundskontroll.

1. Välj beställare
Först behöver du ställa in vem som ska vara ansvarig för bakgrundskontrollen, det gör du via ikon-menyn på dina rekryteringar. Observera att den användare som väljs kommer att registreras som beställare och behöver finnas aktiverad som användare även hos ToFindOut.

Integrera ToFindOut och Jobylon

 


2. Slutför beställningen
Välj den kandidat som bakgrundskontrollen ska utföras på. I menyn väljer du alternativet ”Skicka till ToFindOut”. Du kommer därefter att se en status där du kan slutföra din beställning genom att välja rapportpaket och ange personnummer på individen.

Följ upp status

När din beställning gått igenom kan du via Jobylon följa din bakgrundskontroll under hela processen, från beställning till arkivering. Det kommer finnas fyra statusar som visas så att du hela tiden kan se vilket steg bakgrundskontrollen är i:

Väntar på godkännande
ToFindOut har skickat ut ett godkännande till kandidaten. Inget researcharbete påbörjas innan kandidaten har godkänt till bakgrundskontrollen.

Pågående
Researchprocessen har startats.

Levererad
Bakgrundskontrollen är klar och har levererats till behöriga rapportmottagare. Du kan nå rapporten via Jobylon och verifiera dig för att kunna läsa.

Arkiverad
Rapporten har anonymiserats. Statusen Arkiverad kommer alltid finnas kvar så länge kandidaten finns kvar i Jobylon. På det sättet kan ni enkelt följa upp genomförda bakgrundskontroller och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

Bra att veta:

  • För att ett sms ska gå ut till kandidaten behöver mobilnummer anges i beställningen. Finns det inlagt på kandidatkortet kommer integrationen att hämta uppgiften.
  • Du kan endast välja en kandidat åt gången för att beställa en bakgrundskontroll.
  • För möjligheten att följa upp statusen på bakgrundskontrollen i Jobylon behöver du slutföra beställningen i rekryteringssystemet.
  • Endast rapportmottagare får tillgång till den färdiga rapporten. Därför är det viktigt att rätt person beställer och anger vilka som ska få rapporten delad till sig.

Support

Om du har problem med att beställa bakgrundskontroller direkt i Jobylon eller vill komma i kontakt med ToFindOut angående dina rapportpaket, vänligen kontakta office@tofindout.se.

För övriga frågor och funderingar kring integrationen, vänligen kontakta feedback@tofindout.se.