Utveckling av en svensk modell

2009 - Utveckling av en svensk modell

ToFindOut - 2009

 

Kunderbjudande och processer anpassade för svenska lagar och villkor på den svenska arbetsmarknaden tog form. Etik- och integritetsaspekter blev snabbt viktiga komponenter i samtliga våra processer, internt som externt.

Till toppen