Privacy by Design

2012 - Privacy by Design

Privacy by design

 

ToFindOut genomför en total IT-revision med hänsyn till Datainspektionens riktlinjer för inbyggd integritet. Våra interna processer och riktlinjer anpassades därefter, vilket än idag genomsyrar allt förändringsarbete.

Till toppen