Kandidatenkäten startas

2010 - Kandidatenkäten startas

Kandidatenkät

 

Ganska snart uppkom frågor kring kandidatupplevelsen i bakgrundskontrollprocessen. Väldigt lite relevant forskning och ingen statistik fanns att tillgå så vi beslöt att börja vår egen.

Till toppen