Hur ToFindOuts resplan kom till

2007 - Hur ToFindOuts resplan kom till

Resplan

 

Planerna för ToFindOut började redan 2007 med idén om att göra bakgrundskontroller för andra tjänster än enbart vd-roller. Grundarna Mats Edlund och Dan Berlin hade tagit intryck från USA, där background checks redan då gjordes i 9 fall av 10 oavsett tjänst. Med moderbolaget Key People Groups strategi, att etablera och utveckla bolag specialiserade inom HR var affärsidén naturlig men marknaden outforskad. Här börjar ToFindOuts resa att skapa den.

Till toppen