GDPR slår till mot alla

2018 - GDPR slår till mot alla

ToFindOut - 2018

 

GDPR och dess konsekvenser slår genom för alla. Medvetenheten om personuppgifter och dess användande ökar behovet av ToFindOuts processer. Bolaget investerar ännu mer på digitala transparenta bakgrundskontrollprocesser för alla inblandade och samtidigt skapar tydligare kommunikation till kundbolag om dess legala behov.

Till toppen