Vad innebär en bakgrundskontroll?

Du har kanske sett i en jobbannons att företaget du är intresserad av genomför bakgrundskontroller på alla sina anställningar, eller så har du hört debatter om bakgrundskontroller i media. Men vad innebär en bakgrundskontroll? Hur går den egentligen till?

En bakgrundskontroll innebär att man gör en kontroll av personalia, ekonomi och juridiska spörsmål från öppna källor för att verifiera en person och dennes uppgifter. Detta för att arbetsgivaren ska få så god kännedom om en person som möjligt, oavsett om det gäller en kandidat i en rekryteringsprocess eller exempelvis en potentiell styrelsemedlem.

Vad innebär en bakgrundskontroll?

Hur går en bakgrundskontroll till?

  1. Vi får in en beställning från en arbetsgivare/rekryterare
  2. Vi tar alltid in ett godkännande från kandidaten innan vi påbörjar uppdraget
  3. Bakgrundskontrollen påbörjas och tar ca 2-3 dagar (standardrapport)
  4. Rapporten levereras till kunden
  5. Kandidaten kan själv logga in i en personlig del av webbportalen där bekräftelse på godkännande av bakgrundskontrollen, information om när rapporten är färdig, rapportkopia och möjlighet till att avbryta bakgrundskontrollen finns.

Hur lång tid tar en bakgrundskontroll?

När du som kandidat har godkänt att du tagit del av informationen att bakgrundskontrollen kommer att göras tar en standardkontroll 2–3 arbetsdagar att genomföra. Oftast går det snabbare. En utländsk bakgrundskontrollsprocess kan dock ta allt från 5 till 30 dagar. Anledningen till att kontrollen vanligen tar ett par dagar är för att information samlas in från många olika källor och för att vi är noggranna med att verifiera de uppgifter vi får fram. Vilket land eller vilka länder som bakgrundskontrollen behöver genomföras i spelar också roll för hur lång tid det kommer ta.

Psst – Vill du ha ytterligare svar på frågan ”Vad innebär en bakgrundskontroll?” Kolla in branschorganisationen BKF, där vi såklart är medlemmar!