Tips och råd inför upphandling

Här hittar du sådant som är bra att tänka på inför upphandling av bakgrundskontroller. Vi på ToFindOut har såklart samlat på oss god erfarenhet av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Säkerligen har ni koll på vad som krävs av anbudande företag, men här finns erfarenheter och tips från oss som kan vara bra att ha.

Att tänka på inför upphandling av bakgrundskontroller:

 • Följ branschsorganisationens Bakgrundskontrollsföretagens (BKF) definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis och oberoende process.
 • Kontrollera så att anbudande företag följer GDPR och agerar integritetsskyddande för individen som genomgår kontrollen.
 • Kontrollera att anbudande företag har en väl fungerande informationssäkerhet.
 • Tillhandahåll utvärderingskriterier som är tydliga och information om dess relevans och prioritering.
 • För att värna en sund konkurrens – begränsa er till att endast använda nödvändiga SKA-krav.
 • Tillhandahåll viktig statistik och dimension på upphandlingens förutsättningar för att ge ett helhetsgrepp.
Också bra att göra:
 • Att fastslå en intern process för hur ni ska hantera bakgrundskontroller.
 • Att innan upphandlingen startar erbjuda leverantörer ett sätt att möta er och presentera sig, så att vi kan dela med oss av kunskap och lärdomar och därmed ge ett relevant förfrågningsunderlag.
 • Att erbjuda någon slags anbudspresentation där det finns möjlighet till kompletterande frågor.
LOU-principer att beakta:
 • icke-diskriminering
 • likabehandling
 • transparens
 • proportionalitet

Som nämndes i råden ovan är det klokt att följa branschorganisationens (BKF) definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis och oberoende upphandling. På deras hemsida hittar du även etiska riktlinjer, förklaring av god sed och definition av branschstandarden. Besök BKF här.

Inför upphandling av bakgrundskontroller