Gratis bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid

På ToFindOut vill vi använda vår långa erfarenhet och spets- kompetens inom bakgrundskontroller till att ge tillbaka till samhället vi verkar i. Detta genom att erbjuda gratis bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid. Vår vision, “Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser”, gäller även på andra ställen än just arbetet. Vi är övertygade om att vi kan bidra till att viktig pusselbit kan sättas på plats för alla föreningar som har insikt om vikten av detta moment, men som inte mäktar med att hålla rutinen. Vi förstår. Det är här vår hjälp kommer in.

Vi arbetar pro bono med att erbjuda kostnadsfria och kvalitativa bakgrundskontroller vid nytillsättningar till intresseorganisationer inom barnidrott och fritid.

 

I våra bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid granskar vi följande:

  • Juridiska händelser vid tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och åklagarmyndigheten

  • Personalia (verifiering av identitet)

  • Ekonomi (hantering av ekonomi, bland annat eventuella betalningsanmärkningar)

Så gör bakgrundskontroller er förening tryggare:

Bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid

Idrottsföreningen

Informationen i våra bakgrundskontroller hämtas direkt från källorna och här visas även pågående juridiska ärenden, vilket inte syns i ett brottsregisterutdrag. Detta hjälper er att bli en trygg och säker idrottsförening.

Bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid

Tränare

Som tränare känns det tryggt att arbeta för en klubb som gör bakgrundskontroller. Dessutom är det bra att kunna visa upp klubbens engagemang för ett säkert föreningsliv. Detta för allas bästa.

Bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid

Barn och föräldrar

För barn och föräldrar är det en trygghet att föreningen samarbetar med en etablerad partner gällande bakgrundskontroller, som redovisar direkt från källor och tar med det som är relevant. Ett samarbete med oss blir också en garanti på att kontrollerna faktiskt blir gjorda.

Vad kostar det barnen när ett idrottsförbund hoppar över en bakgrundskontroll?

“En trygg idrott är en bra idrott. Det tror jag de allra flesta skriver under på”, inleder Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog i en rapport om sexuella övergrepp inom barnidrotten. Jag håller med till hundra procent, och rätten till trygghet är ToFindOuts grundfundament. Men trots att Riksidrottsförbundet i början på 2020 införde ett krav på att alla idrott- och fritidsledare för barn skulle uppvisa ett registerutdrag före anställning visar Kalibers undersökning att många idrottsförbund av olika anledningar förbiser kravet, och tränare och domare kan börja jobba med barn utan att ha fått sin bakgrund kontrollerad.

Det krävs inte mycket för att säkra barn och ungdomars träning. Kostnad, brist på personal eller rädsla för dålig stämning ska inte stå i vägen för ett barns rätt till trygg träning. Därför erbjuder ToFindOut kostnadsfria bakgrundskontroller till barnidrottsföreningar – tillsammans kan vi förhindra att fler barn råkar illa ut!

Är ni med mig?

Birgitta Edlund, VD ToFindOut

Bakgrundskontroller inom barnidrott och fritid

Vanliga frågor

ToFindOuts erbjudande om bakgrundskontroller är i enlighet med vårt standardpaket för bakgrundskontroll. Det är också den som är minimum för den branschstandard som är upprättad i branschförbundet. Perspektivet här är att upprätta en kvalitetssäker bakgrundskontroll där man som arbetsgivare ska bilda sig en bred och objektiv bakgrundsbild som möjligt. Vi menar att med denna helhetsbild, på miniminivå, så minskas risken att en falsk trygghet skapas. Vilket vi tror blir fallet om man tittar alltför begränsat. Med det sagt betyder det inte att idrottsorganisationer som enbart tittar på dömda brott gör fel. Resonemanget är helt rimligt, men det pro bono-erbjudande ToFindOut kan göra är i dagsläget i enlighet med ToFindOuts standardiserade process.

Vår juridiska kontroll är mer omfattande än ett belastningsregister. Vi gör sökningar mot Sveriges alla domstolar samt Åklagarmyndigheten och får fram alla typer av ärenden. Vi ser även pågående ärenden vilka inte framkommer i ett belastningsregister, men som kan vara ack så viktigt att fånga upp.

  • I våra ordinarie processer där vi hjälper arbetsgivare att genomföra bakgrundskontroller vid rekrytering pratar vi ofta om att vi tillsammans skapar trygga arbetsplatser. Framför allt att det finns en trygghet i att veta att jag inklusive mina kollegor alla har genomgått denna process. En process som man aktivt deltar i genom att lämna sitt godkännande. Informationen som vi hämtar in är dessutom offentliga uppgifter som är tillgänglig för allmänheten.
  • I och med att er förening och dess ledare verkar kring barn så kan ni vara tydliga med att ni inför denna rutin för att ytterligare stärka barnens trygghet. Ni kan även förmedla att det är av största vikt att fånga upp viss historik som inte är lämplig i denna roll. Men även att ni självklart förmedlar att ni gör en helhetsbedömning och att en ”prick i registret” inte per automatik innebär att man räknas bort.
  • Det är också en god idé att förmedla att det finns fördelar med att låta en objektiv part genomföra denna kontroll, för att minimera eventuella risker.
  • Rekommenderar er även att besöka vår hemsida för vanliga frågor och svar gällande bakgrundskontroller: Vanliga frågor om bakgrundskontroll (tofindout.se)
  • Via vår portal hanteras all information; era beställningar och de färdiga rapporterna. Även personen som genomgår bakgrundskontroll får tillgång till en egen portal. Där får man se vilken information som ska inhämtas samt från vilka källor. Därefter lämnar man sitt godkännande till att genomgå processen. När rapporten är klar får man tillgång till sin rapportkopia. En helt transparent process helt enkelt.
  • En rapport finns tillgänglig i 14 dagar, därefter raderas den i sin helhet för alla parter.
  • Vi rekommenderar att all information hålls inom systemet. Dvs. spara inte ner några fullständiga rapporter. Det finns däremot en arkivfunktion där man kan spara ner ett ”kvitto” på att en kontroll är gjord men som inte innehåller några personuppgifter.

Vi genomför en kreditupplysning (inte en som belastar personens kreditvärdighet, vilket är viktigt att nämna). I denna redogörs om personen har en aktuell eller historisk skuld (ett års historik) till Kronofogden samt betalningsanmärkningar 3 år tillbaka i tiden. Även eventuella utmätningsförsök samt personliga konkurser redogörs.

Vad gäller hantering av eventuella avvikelser är det viktigt att ni tar fram underlag för vad ni anser lämpligt eller ej vid eventuella avvikelser/noteringar. Då ni via vår kontroll får ut mer information än i ett belastningsregister kan det vara bra att ha en rutin på plats för detta. Samt en rutin för vilka som bör ta del av informationen och fatta besluten. Vi kan till exempel tillse att rapporter med avvikelser går till en viss person/personer hos er för att underlätta detta.

Vill du anmäla din förening/organisation?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig (observera att anmälan endast kan göras av den som har befogenhet och att vi endast genomför bakgrundskontroller på individer som är över 18 år):

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.
Bakgrundskontroller för idrottsföreningar

Löpande juridisk koll – för föreningens och barnens bästa

En bakgrundskontroll skapar dock bara en ögonblicksbild av vad som har hänt och händer just nu. Om ni som intresseorganisation inom barnidrott eller fritid vill hålla kontinuerlig koll och bli uppdaterade framåt om något avgörande händer rekommenderar vi även att använda vårt systerföretag Trobar. Via oss får ni ett fördelaktigt pris på tjänsten Trobar Monitor.