TILLSAMMANS SKAPAR VI TRYGGA ARBETSPLATSER.

Precis som våra kunder lever även vi på ToFindOut efter värderingar som hjälper oss att ta rätt beslut i vardagen. En av våra viktigaste riktlinjer är vår genuina respekt för individens integritet. Vi är därför ytterst noga med att följa de lagar och regler som gäller, samt att ha ett etiskt förhållningssätt till våra uppdrag. Vår inställning gäller såväl sökande/kandidater, våra uppdragsgivare och samarbetspartners, men det är även den kultur som präglar våra interna relationer.

Därför ska du välja ToFindOut

Arbetsgivare väljer ToFindOut för att få en enkel lösning på en komplex rutin. Den kan sammanfattas med tre faktorer.

1.

Respekt för individens integritet

Den sökandes personliga integritet är central i våra processer och i rapporternas innehåll. Vi följer samtliga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) och vi tar alltid in en skriftlig tillåtelse från den sökande innan vi påbörjar ett uppdrag. Den sökande har under researchtiden tillgång till en personlig webbportal. Här finns en bekräftelse på personens lämnade samtycke, individuellt frågeforum, information om när rapporten är färdig, den sökandes egna rapportkopia samt möjligheten att ta tillbaka sitt tidigare lämnade samtycke.

2.

En kvalitetssäkrad leveransmetodik

ToFindOut verifierar fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Vi efterfrågar information hos originalkällor. Skulle kandidaten trots det hitta en felaktighet i rapporten kontrollerar vi med källan och gör eventuella rättningar. Alla personuppgifter vi hanterar raderas efter leverans och behandlas med största försiktighet i våra arbetsrutiner. Våra kvalificerade researchers arbetar kvalitetssäkrat och metodiskt med varje informationskälla och redogör för sitt arbete i varje kunduppdrag. Våra rapporter innehåller inte några rekommendationer till våra uppdragsgivare.

3.

Användarvänlig och trygg webbportal

Som kund har du ett eget konto i vår webbportal där du hanterar alla ordrar till och från oss. Detta innebär säker och trygg behandling av personlig information och möjliggör maximal service. I webbportalen finns mallar och andra verktyg tillgängliga. ToFindOuts rapporter, tillsammans med dina egna rekryteringsprocesser, ger ett beslutsunderlag av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt förtroende mellan ditt företag och den sökande.

   ► Så går en bakgrundskontroll till

Verkar det krångligt med bakgrundskontroller?
Se en film om hur det går till att göra en bakgrundskontroll hos ToFindOut.
» Så går en bakgrundskontroll till

Så går en bakgrundskontroll till


Maria Dahlberg

"Kändes seriöst med en bakgrundskontroll. Hade inga problem med det då jag själv först fick godkänna kontrollen och fick reda på exakt vad som kontrollerades."

Maria Dahlberg

Konsult EnterCard via TNG

Anders Fritz

"Vi är experter på rekrytering och konsulttjänster inom ekonomi och finans. För oss är det viktigt att använda marknadens bästa bakgrundskontroll för att säkra vår rekryteringsprocess. ToFindOuts tjänst ger oss en djupare dialog med både kandidater och kunder och är en viktig kvalitetssäkring. I vår konsultativa roll som rekryteringskonsulter ger det både en bättre dialog och nöjdare kunder."

Anders Fritz

vd Invici