Senast uppdaterad 8 april 2020

Vi har full förståelse för att rekryteringar och nyanställningar inte står i fokus hos många svenska företag i dessa dagar men ToFindOut vill ändå informera om vår löpande verksamhet. Bakgrundskontroller är en viktig rutin och ingår i många av våra kunders säkerhetsarbete, där fortlevnadsrutiner för detta behöver vara på plats. En stor del av våra kunders behov ligger också inom ramen för löpande regelefterlevnad, varför vi är angelägna om att lämna informationen de behöver.

ToFindOut är fullt verksamt och våra fortlevnadsrutiner är igångsatta. Det finns en kontinuitetsplan på plats. Alla våra affärs- och bakgrundskontrollprocesser är fullt aktiva och vi har kapacitet att leverera inkommande förfrågningar för alla våra tjänster.

Vi är självklart påverkade av pågående pandemi, men kan med mindre anpassningar hålla vår drift igång till fullo. Vårt produktions- och leveransteam är fortsatt fullt bemannade och ytterligare resurser kan allokeras vid behov. Däremot kan våra svarstider via mejl och telefon komma att bli något fördröjda.

Vi håller tät kontakt med våra utländska samarbetspartners och följer noggrant omvärlden och pandemins påverkan på deras leveransförmåga. Vi vill redan nu passa på att tacka våra kunder och beställare för den förståelse och acceptans ni uppvisat. Vissa källor utanför Sverige har dröjt med svar, på grund av nedstängningar och/eller karantäner. Till exempel har vi haft lite fördröjning i delar av CV-verifieringen hos danska arbetsgivare, men vi bevakar detta och håller alla parter informerade.

De flesta länders myndigheter och institutioner är i full drift, så även Sveriges. Om påverkan sker av våra leveranstider, givet pandemins utveckling, kommer ni att meddelas omedelbart.

Nyckelaktiviteter och åtgärder som vidtagits med anledning av coronapandemin är följande:

  • Ledning och organisation är intakt och största fokus är att hantera ToFindOuts kund- och kandidatprocesser.
  • Vi bevakar och har kontakt kontinuerligt våra källor och underleverantörer.
  • Våra öppettider tills vidare är kl 9-16 alla vardagar, dag före röd dag kl 9-12
  • Vi genomför i första hand våra möten via Skype och Teams.
  • Vi avråder från resor i tjänsten.
  • Vår personal följer upprättade rutiner för säkert distansarbete så länge detta behövs.
  • Vi har bemanning på vårt kontor, dock begränsad.
  • Vi hjälper varandra i en annorlunda vardag, respekterar myndigheters riktlinjer och rekommendationer för social distansering, hygien och hälsa för att minimera risk.
  • Vi peppar varandra. Tillsammans fortsätter vi att skapa trygga arbetsplatser.

Vi vill rikta ett stort tack till er för vårt goda samarbete, låt oss hålla kontakten.