Vårt koncept

1. Vårt syfte

ToFindOut skapar trygga arbetsplatser genom att verifiera fakta med den sökandes tillåtelse.

2. Vårt erbjudande

ToFindOut erbjuder kvalitetssäkrade processer och tjänster inom bakgrundskontroller för alla nivåer för företag, organisationer och investerare.

3. Så här jobbar vi

Genom att ständigt utveckla vår teknik och leveranskapacitet till kunders behov utan att tappa integritetsfokus, kan ToFindOut leverera vår upparbetade kunskap och erfarenhet. Samtidigt som vi hjälper våra kunder att fokusera på fakta, lämna analysen och stötta i det slutliga investeringsbeslutet.

4. Våra värderingar

Nedan är de värderingar som vägleder vårt arbete externt som internt.

  • Tillförlitlighet och relevans
  • Hög sekretess och integritet
  • Effektivitet och prisvärdhet

ToFindOuts position i branschen

Detta är vår ansats till bakgrundskontroller.

  • ToFindOut är ett HR-verktyg för faktabaserade anställningsbeslut.
  • ToFindOut är transparenta i hela processen.
  • ToFindOut hanterar fakta för beslutsunderlag medan kunden fattar beslutet.

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

ToFindOut strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras.

Med vår externa visselblåsartjänst ges möjligheten att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Människorna på ToFindOut

Vi som jobbar på ToFindOut har våra akademiska meriter inom ekonomi, juridik, statskunskap, personalvetenskap, humaniora, språkvetenskap, kvalificerad research, systemvetenskap samt inom media- och kommunikation. Vår arbetslivserfarenhet är inom juridik, journalistik, bemanning, kvalificerad utredning och analys, rekrytering, HR-, arbetsrätt, kvalitetsarbete och IT.

Styrelse och ledning

 

Birgitta Edlund, vd
Robert Gustavsson, Styrelseordförande

Hans Andréasson
Dan Berlin
Stina Carlsson Reich
Niklas Bragée
Mats Edlund
Åsa Edman Källströmer

Key People Group

ToFindOut är ett svenskt bolag och ägs av Key People Group. Följande bolag är våra systrar:

TNG är ett rekryteringsföretag som rekryterar fördomsfritt. Genom fördomsfri och objektiv rekrytering ser vi potentialen i människor och bidrar samtidigt till en hållbar affär och arbetsmarknad.

 På Invici är vi experter på rekrytering och interimsuppdrag av kvalificerade ekonomer inom rekrytering, interimslösningar och affärskritisk projektledning.

Din samarbetspartner och vägledare när det gäller rekrytering av chefer, interim management, personbedömningar och utveckling av chefer.

Ada Digital finns för att utmana och göra skillnad. Vi vill förändra synen på IT – rekrytering och kompetens genom innovativa rekryteringslösningar.

Key People Group är moderbolag i en företagsgrupp med flera HR-företag. Vår idé är att etablera och bygga bolag med en tydlig specialisering inom olika HR-områden. Bolagen ska verka självständigt, under olika varumärken och med hög specialisering för att skapa maximal kundnytta.

 

Åsa Edman Källströmer

"Att ha bakgrundskontrollen som en obligatorisk del i våra kunduppdrag såväl som internt är numera en självklarhet. Vår dialog med både kunden och kandidaten om rutinen och innehållet i rapporten gör att förtroende ökar. Och att dessutom kunna erbjuda ett ytterligare faktaunderlag stärker vårt företags vision, nämligen att se bortom fördomar."

Åsa Edman Källströmer

vd TNG

Robert Gustavsson

"Bakgrundskontroller är här för att stanna och jag är verkligen glad att ToFindOut är med och sätter standard i Sverige och Norden för detta som också sker på global nivå. Kul och inspirerande att vara med och driva ett bolag som tänker kund-, system- och servicevänligt i alla led."

Robert Gustavsson

Styrelseordförande ToFindOut