Vår vision: Tillsammans skapa vi trygga arbetsplatser.

Vår affärsidé är att leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller. Detta gör vi genom att satsa på teknik och kompetens . Vi driver utveckling för både branschen och för våra kunders långsiktiga behov.

Kontakta oss direkt

Vi värnar om individens trygghet – och kvalitet i er rekrytering

Alla ska ha en trygg arbetsplats. En plats där man vet att arbetsgivaren genomfört en seriös bakgrundskontroll på personalen. Det skapar tillit.

Individens integritet är högsta prioritet. Vi är därför ytterst noga med att följa de lagar och regler som gäller, samt att ha ett etiskt förhållningssätt till våra uppdrag. Vår inställning gäller såväl sökande/kandidater, våra uppdragsgivare och samarbetspartners, men det är även den kultur som präglar våra interna relationer.

Se våra rapportpaket
Birgitta Edlund - ToFindOut

”Allt börjar med människorna bakom företaget. Att skapa en förtroendeingivande atmosfär är grundläggande för framgång, men det kan krävas stora insatser för att nå dit. Rekryteringar är kostsamma processer och felaktiga rekryteringar kan få katastrofala konsekvenser. Så, hur säkerställer man egentligen att en kandidat går att lita på? Utöver gedigna intervjuer så är bakgrundskontroller ett viktigt verktyg.”

Birgitta Edlund, vd, ToFindOut, ToFindOut

Därför ska du välja oss

Arbetsgivare väljer ToFindOut för att få en enkel lösning på en komplex rutin. Den kan sammanfattas med tre faktorer.

Den sökandes personliga integritet är central i våra processer och i rapporternas innehåll. Vi följer samtliga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) och vi tar alltid in en skriftlig tillåtelse från den sökande innan vi påbörjar ett uppdrag. Den sökande har under researchtiden tillgång till en personlig webbportal. Här finns ett individuellt frågeforum, information om när rapporten är färdig och den sökandes egna rapportkopia.

ToFindOut verifierar fakta från källor som är öppna och tillgängliga för allmänheten, samt från uppgifter som lämnas av den sökande. Vi efterfrågar information hos originalkällor. Skulle kandidaten trots det hitta en felaktighet i rapporten kontrollerar vi med källan och gör eventuella rättningar. Alla personuppgifter vi hanterar raderas efter leverans och behandlas med största försiktighet i våra arbetsrutiner. Våra kvalificerade researchers arbetar kvalitetssäkrat och metodiskt med varje informationskälla och redogör för sitt arbete i varje kunduppdrag. Våra rapporter innehåller inte några rekommendationer till våra uppdragsgivare.

Som kund har du ett eget konto i vår webbportal där du hanterar alla ordrar till och från oss. Detta innebär säker och trygg behandling av personlig information och möjliggör maximal service. I webbportalen finns mallar och andra verktyg tillgängliga. ToFindOuts rapporter, tillsammans med dina egna rekryteringsprocesser, ger ett beslutsunderlag av hög kvalitet och skapar förutsättningar för ett långsiktigt förtroende mellan ditt företag och den sökande.

Se våra rapportpaket
Därför ska du välja oss

Vår resa

De första stegen tog vi 2007 när idén om att bredda tjänsterna inom bakgrundskontroller till att inte bara omfatta VD-roller. En bakgrundskontroll är ett värdefullt beslutsunderlag för alla typer av tjänstenivåer.

Läs mer om vår historia