Tips och råd inför upphandling av bakgrundskontroller

Vi på ToFindOut har samlat på oss lång erfarenhet av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Säkerligen har ni koll på vad som krävs av anbudande företag, men vi har ändå några råd och tips som kan vara bra att ha.

Våra erfarenheter och tips inför upphandling:
 • kontrollera så att anbudande företag följer GDPR och agerar integritetsskyddande.
 • kontrollera att anbudande företag har en väl fungerande informationssäkerhet.
 • använd inte mer SKA-krav än nödvändigt, så att en sund konkurrens uppnås.
 • anpassa avtalsstarten efter kollektivavtalets förutsättningar.
 • ge tydliga och transparanta utvärderingskriterier samt hur de ska viktas och mätas.
 • bifoga relevant och fullständig omfattning och statistik av upphandlingens förutsättningar.
 • följ branschstandardens överenskommelse vid ett byte att det tar tre månader från tilldelningsbeslut till avtalsstart.
 • anpassa kommersiella villkor till försäkringsbranschens lagar och förordningar.
Vi rekommenderar också:
 • att bjuda in till leverantörspresentation innan upphandling, där du får möjlighet att samla information och kunskap för att skapa ett bra och tydligt förfrågningsunderlag med tillhörande utvärdering.
 • att planera in anbudspresentation för demonstration av applikationer samt få möjlighet att ställa kompletterande frågor.
LOU-principer att tänka på
 • icke-diskriminering
 • likabehandling
 • transparens
 • proportionalitet