Enligt Louise Gellin, researcher och teamledare för BK Utland på ToFindOut, finns det många likheter mellan vad som ingår en svensk bakgrundskontroll och en internationell sådan. Vi går igenom de olika momenten för att jämföra den svenska och internationella bakgrundskontrollprocessen.

I en mer och mer digitaliserad värld blir jordklotet, rent bildligt, mindre. Många arbetsgivare verkar på flera marknader och rekryterar internationell arbetskraft. Att genomföra bakgrundskontroller på en internationell arena är av minst lika stor vikt som att granska kandidater på sin hemort, menar Louise Gellin, researcher och teamleadare för gruppen BK Utland på ToFindOut.

En svensk bakgrundskontroll innefattar, som standard, att kandidatens bakgrund granskas inom tre fält – personalia, ekonomi och juridiska spörsmål. Ibland verifieras även personens cv, då kontaktas tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitut för att bekräfta att uppgifterna som uppgivits stämmer. Bakgrundskontroller som sker utanför Sveriges gränser ser olika ut beroende på respektive lands administration och regleringar, men nästan uteslutande granskas samma information.

1) Government ID verification

– Precis som inom svenska bakgrundskontroller säkerställer vi kandidatens personalia vid en internationell granskning, en government ID verification. Vanligen sker det genom att vi verifierar personens pass via respektive lands myndighet.

2) Credit check och criminal check

– En kreditupplysning, credit check, ser olika ut beroende på land. I Norge och Sverige kan vi exempelvis få fram personens årsinkomst, men det är unikt för de båda länderna. Vissa uppgifter är dock mer eller mindre allmängiltiga oberoende av land. De flesta länder har exempelvis en motsvarighet till betalningsanmärkningar. Vi kan nästan alltid se om personen har gått i personlig konkurs eller har skulder som gått vidare till domstol. Utöver det gör vi en criminal check, som antingen består av ett utdrag från landets polismyndighet eller sökningar gentemot landets domstolar.

3) Cv verification

– Cv-verifiering fungerar lika bra utomlands som inom Sverige, säger Louise. Utländska lärosäten kan ibland kräva att vi visar upp ett samtycke från kandidaten innan de ger oss informationen. Vi kontaktar utländska arbetsgivare på samma sätt som vi kontaktar svenska för att bekräfta huruvida personen arbetat där enligt uppgift, förklarar Louise.

4) Media check

– Vid vår mediakontroll söker vi i globala databaser för tryckt och digital media, på alla språk som är relevanta. Vi summerar vilka sorters medier och sammanhang personen medverkat i för att skapa en helhetsbild av personens mediala förekomst. ToFindOut granskar inte personligt innehåll i sociala medier. Vi kan bekräfta om konton finns, men vi går inte in och granskar kandidatens aktivitet på sociala medier. Dels på grund av att det är svårt att säkerställa huruvida vi hittat rätt individ – det är lätt att öppna ett konto i någon annans namn – men även av integritetsskäl.

5.) Sanktionslistor

– Det finns även möjlighet att göra en sökning mot globala och EU-specifika sanktionslistor. Kandidaten kan exempelvis vara släkt med en minister, finnas med på terrorlistor eller ha förbud mot att resa till vissa länder, säger Louise. Denna process fungerar på samma sätt vid svenska- som internationella bakgrundskontroller.

ToFindOut har även tagit ställning emot att genomföra bakgrundskontroller i konfliktdrabbade länder.

– Vi samlar in informationen från rättsvårdande myndigheter vid criminal check. Om de inte fungerar som de bör kan vi inte lita på informationen vi får, vilket gör resultatet diskutabelt. Som exempel fick vi en förfrågan om att genomföra en bakgrundskontroll i Syrien för ett par veckor sedan, men sa då nej. Det handlar om att vi endast vill presentera information som vi kan säkerställa stämmer, samt att vi värnar kandidatens säkerhet och integritet.

ToFindOut har till och med dagens datum genomfört bakgrundskontroller i 82 länder. I dagsläget tar vi emot beställningar av internationella bakgrundskontroller via mail. Under våren lanserar vi vårt systemstöd för utländska bakgrundskontroller. Det nya systemet kommer möjliggöra att ni som arbetsgivare kan beställa internationella bakgrundskontroller direkt i portalen.

Vill du veta mer om internationella bakgrundskontroller? Kontakta oss idag.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!

Intresseanmälan