IDD2019-07-30T05:10:33+00:00

Integrity.Due.Diligence.

IDD är ToFindOuts utredningstjänst. Vi erbjuder ett heltäckande
riskfokuserat beslutsunderlag som kompletterar er ordinarie due diligence och M&A-rutin.

Vi arbetar såväl nationellt som internationellt och utför kvalificerade kontroller på era
kunder, leverantörer, motparter och investerare.

kundcase

Senaste nytt

Våra verksamhetsområden

Vi är idag verksamma inom följande områden:

M&A

Som ett komplement till våra kunders normala rutiner vid förvärv och uppköp erbjuder ToFindOut IDD en omfattande rapport som belyser eventuella riskbilder i affärsprocessen. Beroende på behov så kan rapporten fokusera endast på en eller flera nyckelpersoner, alternativt erbjuds en helhetslösning som omfattar såväl bolaget i fråga som dess nyckelpersoner.

Compliance

Flera av våra kunder har lagstadgade krav att genomföra olika typer av kontroller, t.ex. försäkringsförmedlare, banker eller betaltjänstföretag. ToFindOut IDD erbjuder både generella compliancekontroller som ger en heltäckande ögonblicksbild, samt konkreta situationsanpassade kontroller utformade för att motsvara exempelvis Finansinspektionens krav på ägarledningsprövningar.

Tredjepartskontroller

Våra tredjepartskontroller är utformade för uppdragsgivare som vill få en bättre och rättvisande bild av sina kunder, underleverantörer eller motparter. En tredjepartskontroll ger ett mycket bättre beslutsunderlag vid ett avtalsingående eller samarbete och säkerställer relevanta frågeställningar som kan påverka uppdragsgivarens varumärke och/eller branschanseende. Rapporten kan antingen genomföras med särskilt fokus på enbart vissa nyckelpersoner, eller mer generellt med fokus på dels bolaget och dels dess nyckelpersoner.

Samtliga av ToFindOut IDD:s rapporter säkerställer att ditt företag efterlever komplexa styrande regelverk, och innehåller bland annat kontroller gentemot sanktions- och varningslistor, utredning och verifiering av verkligt ägarskap, inblandning i rättsliga mål och ärenden samt mediakontroller. Våra kontroller av nyckelpersoner sker alltid med yttersta diskretion och med full sekretess.

”Ett mer hållbart sätt att göra affärer är att veta vem man gör med affärer med.”
Jesper Larsson – vVD, ToFindOut

Två kundcase

Tredjepartskontroll

Vår kund planerade att använda ett baltiskt bolag för rekrytering och upplärning av baltisk personal. ToFindOuts analytiker kunde konstatera att bolaget hade dåligt rykte inom personalområdet, där bl.a. uthyrd personal arbetade under mycket dåliga villkor.

Vi kunde även konstatera att myndigheter och fackföreningar reagerat negativt flertalet gånger, med brutna kontrakt som följd. Efter att vi hade levererat vår rapport till vår uppdragsgivare valde denne att invänta med samarbetet.

M&A

En stor affärsbank övervägde att förvärva ett mindre företag och anlitade ToFindOut IDD för en M&A nyckelpersonkontroll. ToFindOuts analytiker fann att vid tiden för den aktuella transaktionen hade en person i ledningen kopplingar till en individ som tidigare fällts för olaga läkemedelsförsäljning.

Flera internationella mediakällor visade även på kopplingar mellan bolagets tjänst och penningtvätt. Efter att ToFindOut IDD hade levererat vår rapport beslut vår uppdragsgivare att avbryta sina förvärvsplaner.

Kontakta oss

Vårt team

Vårt team består idag av analytiker, researcher och jurister med bred kompetens inom riskanalys, krishantering, offentlig förvaltning och journalistik.